Educate & sUpport

Proiectul european „Suport educațional holistic pentru infractorii sexuali din Uniunea Europeană” (Educate & Support) este aprobat în cadrul programului Erasmus+ și își propune să dezvolte o evaluare psiho-educațională holistică a deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală și să întărească capacitatea experților de a lucra cu aceștia. Obiectivul proiectului este acela de a reduce probabilitatea recidivismului și de a promova reintegrarea eficientă în societate a foștilor deținuți.

Proiectul va avea următoarele rezultate așteptate:

1. Modelul Educate & Support de a lucra cu deținuții care au comis infracțiuni de natură sexuală – va oferi metodologia didactică a rezultatelor proiectului și va reflecta condițiile de îndeplinit pentru grupurile-țintă ale proiectului.

2. Instrumentele TIC Educate & Support pentru evaluarea competențelor – va oferi posibilitatea evaluării competențelor și cunoștințelor experților din domenii specifice pentru sprijinul deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală.

3. Modulele de instruire Educate & Support pentru experți – vor dezvolta și rafina abilitățile de facilitare și instruire ale experților, precum și capacitatea lor de a sprijini deținuții care au comis infracțiuni de natură sexuală și de a le îmbunătăți implicarea și învățarea.

4. Setul de programe Educate & Support cu programe de intervenție – care țintește spre reabilitarea și reintegrarea lină a celor care au comis infracțiuni de natură sexuală.

5. Ghidul de exploatare Educate & Support – care oferă îndrumare pentru modul de utilizare a instrumentelor și rezultatelor proiectului Educate & Support.

În plus, proiectul va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța introducerii instruirii psiho-educaționale holistice și a programelor de intervenție privind sprijinul și gestionarea cu succes a deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală, în vederea reintegrării acestora în societate și a reducerii probabilității de recidivă.

Pentru dezvoltarea eficientă a rezultatelor menționate anterior, proiectul se va concentra pe implementarea următoarelor activități de către organizațiile partenere: 

  • dezvoltarea și reîntărirea rețelelor de specialiști, care vor promova apoi la nivel local și național cunoștințele și expertiza obținută în cadrul proiectului;  schimbul de bune practici între organizațiile implicate; 
  • sprijinul și dezvoltarea abilităților experților care lucrează cu deținuți ce au comis infracțiuni de natură sexuală; 
  • promovarea dezvoltării competențelor sociale și civice ale deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală; 
  • promovarea accesului facil, a participării și educației grupurilor-țintă mai sus amintite (experți, deținuți și alte organizații și instituții) cu privire la scopurile și obiectivele proiectului.

Activitățile mai sus menționate vor conduce la crearea unui program concret de intervenție psiho-educațională care să vină în sprijinul nevoilor deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală, concentrându-se pe intervenția holistică și pe perspectiva reabilitării. Organizațiilor care iau parte la acest proiect provin din patru țări europene: Cipru, Grecia, Italia și România.

Durata proiectului: 01/12/2021 – 30/11/2023