Despre proiect

Context:
În ultimii ani, numărul raportat de infracțiuni sexuale a crescut semnificativ. Reabilitarea și managementul celor care au comis infracțiuni de natură sexuală prezintă provocări considerabile în mediul carceral. Există o nevoie evidentă de a ne concentra pe nevoile infractorilor sexuali, de a veni cu soluții pertinente și de a întări procesul de reabilitare al persoanelor care au comis infracțiuni de natură sexuală, precum și de a întări capacitatea profesioniștilot de a le oferi sprijin adecvat. Scopul general al proiectului Educate & sUpport este acela de a dezvolta o evaluare psiho-educațională holistică a deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală, precum și de a întări capacitatea experților care lucrează cu aceștia de a le oferi sprijin adecvat. Activitățile vor conduce la crearea unui program concret de intervenție psiho-educațională care să vină în sprijinul nevoilor deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală, concentrându-se pe intervenția holistică și pe perspectiva reabilitării. Prin materialele elaborate și activitățile derulate, proiectul își propune reducerea probabilității recidivismului și promovarea re-integrării sociale eficiente. Principalele grupuri-țintă din cadrul proiectului Educate & sUpport sunt: (1) experți care lucrează cu deținuți ce au comis infracțiuni sexuale: educatori, psihologi, gardieni din penitenciare și (2) indivizi condamnați pentru infracțiuni de natură sexuală (viol, agresiune sexuală, hărțuire sexuală, pedofilie, pornografie etc.). Se estimează că aproximativ 300 de profesioniști și 100 de infractori sexuali vor fi instruiți (în cadrul pilotării programelor de intervenție) și vor dobândi cunoștințele și instrumentele necesare pentru a-și dezvolta capacitățile personale.

Obiective:
Principalele obiective ale proiectului sunt:
• dezvoltarea și întărirea rețelelor de specialiști de la nivel regional, național și european;
• schimbul de bune practici;
• sprijinul și dezvoltarea abilităților experților care lucrează cu deținuți ce au comis infracțiuni de natură sexuală;
• crearea unei metodologii comune de intervenție;
• facilitarea dezvoltării competențelor sociale și civice ale deținuților ce au comis infracțiuni sexuale;
• creșterea accesului, implicării și instruirii grupurilor-țintă cu privire la obiectivele proiectului.
Proiectul va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța introducerii unei instruiri psiho-educaționale holistice și a unor programe de intervenție privind sprijinul și managementul infractorilor sexuali, în vederea reintegrării acestora în societate și a reducerii riscului de recidivă..

Implementare:
Implementarea proiectului este divizată în 5 faze:
Faza 1: Management și coordonare
Faza 2: Design, dezvoltare și șlefuire de capacități
Faza 3: Testarea-pilot și definitivarea materialelor
Faza 4: Activități de promovare, diseminare și exploatare a rezultatelor
Faza 5: Controlul calității, monitorizare și evaluare

Coordonarea generală a proiectului va fi realizată de Departamentul Penitenciarelor din Cipru (coordonatorul proiectului). Managerii de proiect locali din cadrul fiecărei țari participante vor fi responsabili pentru monitorizarea activităților locale și pentru raportarea acestora către coordonator. De-a lungul implementării proiectului va exista o activitate de învățare-predare/ instruire adresată experților care lucrează cu deținuți ce au comis infracțiuni sexuale și formatorilor din țările partenere din cadrul proiectului Educate & sUpport. Grupurile-țintă specifice vor trebui instruite suficient și eficient și atrase către filosofia și obiectivele proiectului pentru a dobândi cunoștințele necesare utilizării și exploatării rezultatelor proiectului. Mai mult, cele patru evenimente de multiplicare (trei evenimente naționale și o conferință finală internațională) vor fi implementate spre finalul perioadei de implementare a proiectului, pentru a putea prezenta versiunea finală a rezultatelor proiectului către grupurile țintă, stakeholder-i, autorități locale și utilizatori finali. Toate activitățile implementate în cadrul proiectului vor fi amplificate prin utilizarea diverselor instrumente și canale de diseminare de către toți partenerii proiectului. Diseminarea va maximiza promovarea și exploatarea eforturilor, prin utilizarea social media, a website-ului, a materialelor digitale, a articolelor și comunicatelor de presă. Finalmente, pentru a evalua și a definitiva materialelor și produselor elaborate, partnerii vor implementa recenzii interne cu personalul din cadrul fiecărei organizații partenere, precum și activități de pilotare cu participanți din grupurile-țintă locale și a stakeholder-ilor. Prin aceste activități, vor fi colectate observații, comentarii și sugestii pentru a îmbunătăți și a regla fin materialele dezvoltate în cadrul proiectului. Partneriatul din cadrul proiectului este format din 5 organizații provenind din 4 țări europene (Cipru, Grecia, Italia, România), reprezentând instituții de penitenciar, institude de formare și organizații neguvernamentale care activează în domeniile intervenției criminologice, prevenirii violenței, medierii, psihologiei, pedagogiei și asistenței sociale. Toți partnerii oferă deja formare, educație, consiliere și ghidaj pentru grupurile-țintă principale ale acestui proiect.

Rezultate:
Cinci rezultate principale vor fi dezvoltate în cadrul proiectului:
• PR1- Modelul Educate & Support de a lucra cu deținuții care au comis infracțiuni de natură sexuală – va oferi metodologia didactică a rezultatelor proiectului și va reflecta condițiile de îndeplinit pentru grupurile-țintă ale proiectului;
• PR2- Instrumentele TIC Educate & Support pentru evaluarea competențelor – va oferi posibilitatea evaluării competențelor și cunoștințelor experților din domenii specifice pentru sprijinul deținuților care au comis infracțiuni de natură sexuală;
• PR3- Modulele de instruire Educate & Support pentru experți – vor dezvolta și rafina abilitățile de facilitare și instruire ale experților, precum și capacitatea lor de a sprijini deținuții care au comis infracțiuni de natură sexuală și de a le îmbunătăți implicarea și învățarea;
• PR4- Setul de programe Educate & Support cu programe de intervenție – care țintește spre reabilitarea și reintegrarea lină a celor care au comis infracțiuni de natură sexuală;
• PR5- Ghidul de exploatare Educate & Support – care oferă îndrumare pentru modul de utilizare a instrumentelor și rezultatelor proiectului Educate & Support.

Rezultatelor proiectului vor fi disponibile în limbile engleză, greacă, italiană și română. Ele vor fi dezvoltate astfel încât să poată fi transferate și adaptate în viitor și în alte țări din Uniunea Europeană. Toate rezultatele elaborate în cadrul proiectului vor fi disponibile pe website-ul proiectului. Utilizatorii interesați vor putea să le acceseze liber și gratuit.
Proiectul Educate & sUpport va avea un impact semnificativ și măsurabil asupra participanților la activitățile sale, asupra organizațiilor partenere, asupra grupurilor-țintă și asupra părților direct interesate. În general, impactul așteptat al proiectului va viza:
– reîntărirea capacității experților și creșterea nivelului de competență al profesioniștilor în ceea ce privește gestionarea eficientă și sprijinul adecvat deținuților care au comis infracțiuni sexuale;
– sprijinirea infractorilor sexuali în vederea dobândirii de abilități sociale, comportamentale și emoționale prin intermediul experților instruiți
– furnizarea de abordări valoroase și inovative pentru a-i ajuta pe foștii deținuți care au săvârșit infracțiuni sexuale să se reintegreze în societate și să se reabiliteze
– facilitarea schimbului de informație și experiență între experții europeni
– dezvoltarea cooperării între țările partenere și între organizațiile implicate în cadrul parteneriatului
– sprijinirea oportunității de a incorpora produsele proiectului Educate & sUpport în practicile unor țări ale UE care nu au luat parte în mod direct la activitățile proiectului.
În final, o parte dintre beneficiile potențiale pe termen lung ale proiectului se referă la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la dinamica și riscurile infracțiunilor de natură sexuală și la importanța programelor de intervenție pentru infractorii sexuali (la nivel național și european), precum și la impactul pozitiv asupra îmbunătățirii ratelor de reintegrare socială și de reabilitare în rândul infractorilor sexuali în cadrul țărilor participante, contribuind astfel la scăderea recidivismului. Informațiile cu privire la sprijinul UE și logo-ul programului Erasmus+ vor fi vizibile pe toate materialele promoționale și produsele elaborate în cadrul proiectului pe toată durata acestuia, cât și după finalizarea implementării sale.