Parteneri

 • Departamentul Penitenciarelor din Cipru (Nicosia, Cipru)

  Întreaga politică a penitenciarului este bazată pe respectarea a patru principii: securitate, tratament uman, educație și reabilitare. Din acest motiv, Departamentul Penitenciar are ca misiune principală:

  (a) să asigure detenția infractorilor care sunt direcționați în penitenciar de tribunale;
  (b) să asigure condiții penitenciare care să garanteze respectul pentru demnitatea umană;
  (c) să ofere tratament egal al deținuților, fără niciun fel de discriminare pe criterii rasiale, de culoare, sexuale, de limbă, de religie, de naționalitate, sociale, politice ori referitoare la alte credințe ale acestora;
  (d) să încurajeze creșterea stimei de sine și să dezvolte simțul responsabilității în cazul deținuților, prin oferirea de oportunități educaționale, de instruire vocațională, de recreere creativă, de reflecție, de auto-critică și de auto-conștientizare.
  (e) să ghideze și să asiste deținuții în debutul unei noi vieți.

  Obiectivele fundamentale urmărite de Departamentul Penitenciar Basic pentru îndeplinirea misiunii sale sunt:
  (a) menținerea disciplinei și a ordinii în spațiile penitenciarului, prin respectarea legilor și a reglementărilor care vizează funcționarea lor și prin aplicarea lor adecvată;
  (b) reducerea pe cât posibil a numărului de cazuri de recidivă prin oferirea de suport moral, psihologic, personal și social deținuților, în vederea facilitării reintegrării lor în societate;
  (c) valorificarea cât mai bună a finanțărilor disponibile pentru dezvoltarea penitenciarului, în sensul amenajării spațiilor, îmbunătățirii programelor corecționale și sporirea condițiilor de muncă și instruire ale personalului.
 • Centrul Italian pentru Promovarea Medierii – Cooperativă Socială cu Răspundere Limitată (Milano, Italia) (CIPM)

  CIPM a fost fondat în martie 1995 în Milano de un grup de crimonologi, sociologi, asistenți sociali și judecători. CIPM a jucat un rol de pionierat în introducerea practicilor tratamentului și justiției restaurative pentru infractorii din Italia care au comis acte de violență împotriva sexului opus. Din 2005 CIPM gestionează Unitatea de Tratament Intensiv pentru infractorii sexuali din penitenciarul Milano-Bollate, iar din 2009 gestionează Department de Securitate al orașului Milano, instituind în colaborare cu Unitatea pentru Siguranță și Coeziune Socială a administrației milaneze Centrul Local de Criminologie.

  Echipa CIPM este multidisciplinară, compusă din: psihologi, psihoterapeuți, criminologi, avocați, educatori sociali, sexologi, art-terapeuțiși instructori de yoga. Experții CIPM livrează traininguri și țin prelegeri la conferințel naționale și internaționale pe teme precum justiția restaurativă, violență împotriva sexului opus, recuperarea infractorilor sexuali. Ei colaborează, de asemenea, cu reviste de specialitate pentru publicarea de articole științifice pe aceste teme.
  www.cipm.it
 • EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED (NICOSIA, CIPRU)
  Principalul scop al Eurosuccess Consulting este acela de a informa și sprijini indivizii și organizațiile cu privire la exploatarea fondurilor europene și naționale. Prin utilizarea oportunităților de finanțare aceștia vor reuși să își structureze, să-și dezvolte și să-și implementeze obiectivele strategice. De asemenea, Eurosuccess Consulting are experiență amplă în coordonarea și gestionarea proiectelor europene de cercetare.
  Mai mult, compania este asociată cu o gamă largă de parteneri (institute de cercetare și organizații de afaceri, universități, organizații neguvernamentale etc.), din diverse țări ale UE și este membră în cadrul mai multor asociații: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) și Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).
  www.eurosc.eu
 • Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara (TIMIȘOARA, ROMÂNIA)
  ATFCT formează și supervizează profesioniști care activează în domeniile psihologiei, pedagogiei, medicinei, asistenței sociale, educației.
  Organizația oferă asistență psihologică, psihoterapeutică și educațională persoanelor care au nevoie (indivizi sau grupuri), precum și expertiză în domeniile menționate anterior.
  Experții ATFCT susțin sesiuni de formare, workshop-uri, conferințe și seminarii pe diverse teme privind psihologia umană, atât pentru profesioniști, cât și pentru publiul larg. 
  Intervențiile specializate derulate de experții ATFCT – psihologi, psihoterapeuți, pedagogi și traineri – sunt particularizate pentru dificultățile de la nivel individual, familial sau de cuplu, precum și pentru intervențiile sistemice în situații de conflict.
  ATFCT activează în cadrul mai multor proiecte finanțate de UE, atât ca și coordonator, cât și ca partener. 
  www.TerapieFamilialasideCuplu.ro
 • CENTRUL pentru Drept Constituțional European – CECL (Atena, Grecia)
  CECL – Fundația Themistocles și Dimitris Tsatsos este unul dintre cele mai active institute de cercetare europene. A fost înființat de Profesor Dimitris T. Tsatsos în iulie 1995 și operează ca organizație non-profit.
  Centrul caută să contribuie la promovarea instituțiilor democratice, a drepturilor fundamentale și a statului de drept pentru sporirea integrării europene și a întăririi cooperării internaționale cu respectarea specificităților culturale ale fiecărui stat.
  Scopul Fundației este mai ales de a oferi sprijin și consiliere în domeniul instituțional pentru entitățile publice din Grecia, din țările în curs de dezvoltare și din noile state membre ale Uniunii Europene, de a derula cercetări științifice teoretice și aplicate în domeniul dreptului public grecesc, european și comparativ, de a consilia instituțiile cu rpivire la politicile publice și de a informa și a determina societatea să conștientizeze dezvoltarea din zona europeană.
  Participarea atât la programele europene, cât și la cele naționale, Fundația are la activ câteva sute de activități de cercetare, de suport și consiliere, de programe de expertiză instituțională în peste 20 de țări, creând concomitent o vastă rețea de cooperare între agenții și experți în întreaga lume.
  www.cecl.gr