Αποτελέσματα

PR1- Educate & sUpport Μοντέλο εργασίας με κρατούμενους – σεξουαλικούς παραβάτες – Λήψη αρχείου
PR2- Educate & sUpport Εργαλείο ΤΠΕ για την αξιολόγηση ικανοτήτων – Λήψη αρχείου
PR3- Educate & sUpport Μονάδες μάθησης για εμπειρογνώμονες – Λήψη αρχείου
PR4- Εργαλειοθήκη προγράμματος Educate & sUpport με προγράμματα παρέμβασης – Λήψη αρχείου
PR5- Educate & sUpport Οδηγός για την εκμετάλλευση – Λήψη αρχείου